Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Natuurwerkdag

gepubliceerd: zaterdag, 5 november 2016
Natuurwerkdag
Natuurwerkdag
Natuurwerkdag

Twee keer per jaar mogen wij op Casa Carmeli een grote groep vrij­wil­li­gers verwel­ko­men, die zich op ons mooie land­goed uitleven. In het voor­jaar op de NL-doet dag, waar door heel Neder­land zich mensen vrijwillig inzetten bij ver­schil­lende projecten, en in het najaar op de Natuur werk­dag, waarop (ook door heel Neder­land) zich mensen aan kunnen mel­den om vrij­wil­li­gers­werk te doen in, zoals de naam al doet vermoe­den, de natuur.

Onze vaste groep van vrij­wil­li­gers komt eens in de twee weken en het knapt steeds meer op, maar voor grote projecten is er meer man­kracht nodig. Op 5 no­vem­ber was er dus weer een lijstje voor­be­reid met klusjes waar wie dat wilde zich bij aan kon sluiten.

De werk­zaam­he­den beston­den onder andere uit onkruid wie­den, zaailingen verwij­de­ren, trappen in het bos mosvrij maken (heel klooster­lijk schrobben), bomen vellen (heel stoer man met ket­ting­zaag en zuster aan het touw) en nog veel meer. Tussendoor werd er nog patat met een broodje kroket geser­veerd, zodat ie­der­een voldoende energie had om de mid­dag nog lekker door te gaan.

Er zijn wel 40 maaltij­den in totaal uitgereikt, dus het was weer een lekker drukke en gezellige bedoeling. Het is een dag waarop heel veel werk verzet is, en we willen dan ook alle mensen die zich zo onbaat­zuch­tig hebben ingezet (en trouwens vooral ook degene die dat elke twee weken weer doen) heel harte­lijk bedanken! Ook de vele helpende han­den in de keuken en op andere gebie­den zijn na­tuur­lijk weer heel harte­lijk bedankt!