Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Heilige Mis op het strand van Zandvoort

gepubliceerd: maandag, 2 juli 2018
Heilige Mis op het strand van Zandvoort
(foto: jong bisdom haarlem-amsterdam)
Heilige Mis op het strand van Zandvoort
(foto: Iwan Osseweijer)
Heilige Mis op het strand van Zandvoort
(foto: Iwan Osseweijer)

Op een zonovergoten dag, werd er door verschillende jongeren-organisaties een midzomer­nacht-Mis op het strand van Zandvoort georga­ni­seerd. Voorafgaand aan de mis was er eerst een programma waarin jongeren met elkaar in gesprek gingen over “opstaan voor je geloof”. Hoe kan je anderen laten zien dat je gelooft, zonder iets op te dringen. Hoe kan je enthousiast zijn over je geloof?

Vervolgens was er een gezellige gezamelijke maaltijd, waarna de groep zich naar het strand begaf. Eenmaal aangekomen was er nog een kort catechese-moment door broeder Fer van der Reijken. Als afsluiting was het hoogtepunt van de avond: de H.Mis op het strand.

Het was een hele bijzondere ervaring om de mis zo open op het strand te vieren. Alle grenzen van een normaal kerkgebouw waren weg, waardoor de sfeer open was. Omstanders sloten zich aan, of vroegen zich af wat er aan de hand was. Bij de consecratie werd de H. Hostie omhoog geheven, waardoor de zon door de Hostie heen leek te schijnen. Het Licht der wereld.

Volgend jaar zal er opnieuw een strand-mis georga­ni­seerd worden, wat ons betreft een aanrader!

tags: Heilige MisZandvoortjongkatholiek