Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zorghotel ingezegend

gepubliceerd: maandag, 15 augustus 2016
Zorghotel ingezegend

Op het feest van Maria ten hemelopneming, 15 augustus, is ons zorghotel ingezegend. Mgr. Hendriks celebeerde de hoogmis waarna aansluitend het zorghotel werd ingezegend. Het was een mooie dag, met veel blijde gezichten. We hopen dat het voor de bewoners een klein stukje hemel op aarde mag zijn, en dat we veel ouderen iets moois kunnen bieden.

Mgr. Hendriks heeft ook geschreven over deze mooi dag.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.