Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Natuurwerkdag 2018

gepubliceerd: zondag, 19 augustus 2018

Komt u ook helpen op de nationale natuurwerkdag 2018? Elk jaar wordt dit evenement opnieuw georga­ni­seerd. Ook dit jaar zijn de zusters Karme­lie­tes­sen in Vogelenzang weer opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich op deze dag willen inzetten om het landgoed weer een stukje mooier te maken. Samen met de vaste groep vrijwilligers worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Bladblazen, schoffelen, takkenrillen maken, sneeuwbessen en esdoornzaailingen rooien, onkruid van de terrassen en trappen verwijderen,paden in het bos weer begaanbaar maken, het bestaande insectenhotel en de muizenruiter repareren en aanvullen, gaten boren in stammetjes, takken, dennenappels, kastanjes, beukennootjes e.d. verzamelen voor het insectenhotel en de muizenruiter. De vorig jaar gebruikte muizenruiter blijkt effectief. Al verscheidenen malen zijn er roofvogels gespot, uit op een muis.

Normaal zijn de tuin en het landgoed niet openbaar toegankelijk.

Praktische info

Wanneer: 3 november 2018

Waar: Landgoed Casa Carmeli, Bekslaan 9, Vogelenzang

De zusters verzorgen koffie/thee/iets lekkers en warme lunch

Enthousiast? Geef je dan op!

tags: NatuurwerkdaglandgoedPiek