Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Tridentijnse mis in Vogelenzang

gepubliceerd: zaterdag, 30 juli 2016

Deze afgelopen twee weken kwam pater Martin Kromann Knudsen van de St. Agnes­kerk uit Amsterdam 7 dagen naar onze kapel om met ons de traditionele Latijnse Mis te vieren.

Dit is voor ons een leerzame en rijke tijd geweest waarin we ons mochten verdiepen in de rijkdom van de Rooms Katholieke kerk. Deze ervaring heeft ons geloof en liefde voor de Eucharistie doen groeien.

God is goed. Door de afwezigheid van onze huispriester zouden wij bijna geen heilige mis in onze kapel kunnen vieren, maar God geeft als je Hem erom vraag. Naast pater Martin mochten we ook Mgr. Hendriks onze hulpbisschop begroeten en pastoor Hendriks en pastoor van teijlingen. Zo werden wij verwend met veel afwisseling en de dagelijkse heilige Mis.

Deo Gratias!