Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Tridentijnse mis in Vogelenzang

gepubliceerd: zaterdag, 30 juli 2016

Deze afgelopen twee weken kwam pater Martin Kromann Knudsen van de St. Agnes­kerk uit Am­ster­dam 7 dagen naar onze kapel om met ons de tra­di­tio­nele Latijnse Mis te vieren.

Dit is voor ons een leerzame en rijke tijd geweest waarin we ons mochten verdiepen in de rijkdom van de Rooms Katho­lie­ke kerk. Deze erva­ring heeft ons geloof en liefde voor de Eucha­ris­tie doen groeien.

God is goed. Door de afwe­zig­heid van onze huis­pries­ter zou­den wij bijna geen heilige mis in onze kapel kunnen vieren, maar God geeft als je Hem erom vraag. Naast pater Martin mochten we ook Mgr. Hendriks onze hulp­bis­schop begroeten en pastoor Hendriks en pastoor van teijlingen. Zo wer­den wij verwend met veel afwisseling en de dage­lijkse heilige Mis.

Deo Gratias!