Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Borrel Casa Carmeli

gepubliceerd: maandag, 20 augustus 2018

De zomer is alweer (bijna) voorbij, dus een goed moment om weer gezellig bij elkaar te komen!

Mede namens de bewoners­com­mis­sie nodigen we u van harte uit om met ons op zater­dag 22 sep­tem­ber in de Serre - of bij mooi weer mis­schien wel buiten! - te genieten van een borrel.
Dit keer een ‘borrel’ met een fees­te­lijk tintje: we willen graag met u allen vieren dat Tineke Boeren­dans op zon­dag (23 sep­tem­ber) jarig is. Daarom starten we vanaf 15.30 uur met koffie, thee en iets lekkers! 

Aan­slui­tend gaan we genieten van een hapje en een drankje zoals gebruike­lijk. 
U bent na­tuur­lijk wederom van harte welkom!

mede namens de bewoners­com­mis­sie
John & Arjanne