Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vormingsweekend voor jongeren

gepubliceerd: maandag, 10 september 2018

Paus Fransiscus heeft naar aanleiding van het seksueel misbruik door geestelijken alle gelovigen opgroepen om te bidden en te vasten als boetedoening en om eerherstel te brengen.

Voor de zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus is eerherstel een van de pijlers van ons charisma. Maar wat is het eigenlijk, hoe gaat dat in z’n werk? En hoe kan ik nou iets betekenen voor zoiets groots? Hoe geven de zusters hier vorm aan?

In het weekend van 4 t/m 6 januari 2019 willen we ons gaan richten op dit thema. Eerherstel brengen kan een kleine acte zijn met grote impact.

Details

wat: Vormings­weekend voor jongeren
thema: Eerherstel
aanvang: vrijdag 4 januari 2019 - 16.00 uur
einde: zondag 6 januari 2019 - 15.00 uur
locatie: Klooster Casa Carmeli
Bekslaan 9, Vogelenzang
NB.: Je hoeft geen handdoeken of lakens mee te nemen.
kosten: Het weekend is gratis, een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Normaal gesproken kost een weekend € 100,-