Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Rebecca op Radio Maria

gepubliceerd: vrijdag, 14 september 2018
Rebecca op Radio Maria

Onze nieuwe pos­tu­lant Rebecca Toet heeft ook de nieuws­gie­rig­heid gewekt van de media. Dins­dag 11 sep­tem­ber hield Lars Gerfen van Radio Maria een tele­fo­nisch inter­view met Rebecca. Dankzij de Audio­theek kan dit inter­view nog eens wor­den beluisterd.