Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Koor Con Spirito te gast

gepubliceerd: zondag, 16 september 2018

Op zon­dag 16 sep­tem­ber wer­den de vaste kerk­gan­gers van klooster Casa Carmeli verrast door de aanwe­zig­heid van het koor Con Spirito. Op uit­no­di­ging van een van de bewoners van de zorgap­par­te­menten was het koor uit Loenen te gast in Vo­ge­len­zang. Zij hebben de mis opge­luis­terd door prach­tige zang, de kerk zat bom­vol.

Na de mis was er koffie en taart voor het koor en aanhang. Hier kregen zij van de gastheer een uitleg over de gebouwen op het terrein en de zorgap­par­te­menten met een korte ge­schie­de­nis. Daarna was het tijd om een luchtje te scheppen en over het mooie land­goed te wan­de­len.

Als afslui­ting stond er een heer­lijke lunch voor de koorle­den te wachten. Het was een groot succes en als afsluiter zong het koor nog heel mooi het Ave Maria.

De zusters hopen het koor nog eens te mogen ont­van­gen.

tags: koorCon Spirito