Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners!

gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2016
Sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners!
Sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners!
Sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners!

Op 24 juni zijn bij een officiele bewoners­bij­een­komst de sleu­tels aan de toe­koms­tige bewoners van het zorgho­tel uitgereikt. In het zorgho­tel wordt hard gewerkt om de laatste zaken af te werken, vanaf 1 juli is het hele gebouw zo goed als klaar.

De eerste bewoners hebben hun intrek al geno­men in het pand en lang­zaam maar zeker komen er nog meer bij. Een spannende tijd voor de zusters en de bewoners!