Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Eerste professie zr. M. Hannah

gepubliceerd: zaterdag, 8 december 2018

Op 7 december 2018, de voor­avond van het Hoogfeest van Maria onbevlekt ontvangen, mocht zr. M. Hannah van de Heilige Jozef haar eerste professie afleggen. Een vreugde voor het huis, voor de congregatie en voor de gehele kerk.

Tijdens deze eerste geloften legt de novice voor het eerst de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af. Hierbij ontvangt zij de zwarte sluier, de witte mantel, de rozenkrans en het professiekruis (zie ook de Karmelmetamorfose). Het is voor een jaar, maar zoals mgr. Hendriks in zijn preek ook zei, is het al een JA voor eeuwig. Samen met Maria werd er een belofte uitgesproken: "Mij geschiede naar Uw Woord." 

Ja Heer, aan U behoort mijn leven.

tags: eerste professiezr. Hannah

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.