Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gezinsweekend Helvoirt

gepubliceerd: zondag, 12 juni 2016

In het weekend van 10 t/m 12 juni zijn zuster Maria Gratia en postulant Evelien naar het gezins­weekend in Helvoirt geweest. Dit weekend werd voor de 19e keer georga­ni­seerd om met katholieke gezinnen samen te komen, God te danken en weer nieuwe impulsen te krijgen om in het gezin van Gods liefde te delen.

Ieder lid van het gezin was welkom en er waren verschillende programma’s voor de verschillende leeftijden. Zo was zuster Maria Gratia leiding van de leeftijd 6 tot 8 jaar, en Evelien van 12 tot 14 jaar.

Het was een zeer geslaagd weekend voor zowel de kinderen, als de ouders, als de leiding.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.