Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gezinsweekend Helvoirt

gepubliceerd: zondag, 12 juni 2016

In het weekend van 10 t/m 12 juni zijn zuster Maria Gratia en pos­tu­lant Evelien naar het gezins­week­end in Helvoirt geweest. Dit weekend werd voor de 19e keer geor­ga­ni­seerd om met katho­lie­ke gezinnen samen te komen, God te danken en weer nieuwe impulsen te krijgen om in het gezin van Gods liefde te delen.

Ieder lid van het gezin was welkom en er waren ver­schil­lende pro­gram­ma’s voor de ver­schil­lende leeftij­den. Zo was zuster Maria Gratia lei­ding van de leef­tijd 6 tot 8 jaar, en Evelien van 12 tot 14 jaar.

Het was een zeer geslaagd weekend voor zowel de kin­de­ren, als de ouders, als de lei­ding.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.