Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Geslaagde adventviering

gepubliceerd: maandag, 17 december 2018

Op zater­dag 15 de­cem­ber werd er voor de eerste maal in het witte huis een advents­vie­ring geor­ga­ni­seerd voor de bewoners van de zorgap­par­te­menten. Het was een zeer geslaagde en gezellige avond.

Omdat het rond de feest­da­gen zo ont­zet­tend druk kan zijn, was het juist fijn om in de advent samen alvast in de kerststem­ming te komen door de mooi versierde zaal. Zo kan er met z'n allen toegeleefd wor­den naar het grote feest van Kerst­mis.

De avond begon om 17.00 met een woord van welkom door zr. Elvira Maria en samenzang. Ver­vol­gens wer­den de onder­de­len van de maal­tijd afgewisseld door bijdrages van de bewoners en de zusters. Zo was er een gedicht in het mid­del­eeuws-nederlands en werd er gezongen en muziek gemaakt. Ook werd er nog een (waar gebeurd) kerst-verhaal ver­teld en was er nog een spon­taan stuk zang van een van de bewoners.

Het was dus heel gezellige en af­wis­se­lende avond!