Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zalig kerstfeest

gepubliceerd: dinsdag, 18 december 2018

De zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus te Vogelenzang wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!