Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Open Kloosterdag

gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2019

Kijkje in de keuken bij de zusters? Op 19 mei is er de Open Kloosterdag. Om 14.00 verzorgd jongerenkoor Faith het jaarlijkse Maria Meimaand concert. Het beloofd een mooie dag te worden met afwisselend programma! Jij komt toch ook?