Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vastenactie Venezuela

gepubliceerd: zondag, 10 maart 2019

In de parochie wordt tijdens de vastentijd vaak een vastenactie gehouden. Het geld wat men bespaard door het vasten wordt dan gedoneerd aan de minder bedeelden. Dit is een mooie traditie die ook de zusters in stand willen houden.

Als klooster­gemeen­schap in Vogelenzang houden we onze eigen vastenactie. Dit jaar zamelen we geld in voor onze zusters in Venezuela (zie ook ons vorige nieuwsbericht). Venezuela was lang een rijk en welvarend land zoals Nederland. Maar in de afgelopen jaren is het door politiek wanbeleid vervallen in armoede. 90% van de bevolking leeft in armoede. Voedsel is nauwelijks te krijgen, en ook medicijnen zijn zeer schaars.

Onze zusters in Venezuela werken in een kliniek waar ze medische zorg verlenen aan de bevolking en maaltijden proberen te verzorgen. Maar dit alles is erg lastig te realiseren, hulp van nabije landen wordt niet geaccepteerd.

Via contacten lukt het ons regelmatig om geld, medicijnen en voedsel te brengen naar ons klooster in Maracaibo. Hierdoor kunnen de zusters medische zorg blijven geven en de honger stillen van de lokale bevolking.

Helpt u met ons mee? Draag bij aan onze vastenactie!

U kunt via deze link bijdragen, het overmaken (NL 80 ABNA 0826 0393 83 t.n.v. Karmelitessen. Het kan zijn dat deze naam niet herkend wordt, wilt u zeker weten of het goed is aangekomen? Neem dan contact met ons op), of in onze kapel de vastenactie-doos vullen.

Hartelijk dank voor uw gaven en gebed!