Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Met de ouderen naar de Keukenhof

gepubliceerd: vrijdag, 20 mei 2016

Van een gulle gever kregen wij vrij­kaarten voor de Keukenhof. Dus zijn we met enkele ouderen een dagje de prach­tigste bloemen gaan bekijken. Ze hebben een heel fijn uitje gehad, met mooi weer, een ijsje erbij, en we zijn zelfs nog een zuster Bir­git­ti­nes uit Weert tegen­ge­ko­men, die met haar ouders uit Polen op stap was.

Volgens een van de bewoonsters is de Keukenhof een waar paradijs. Zo hopen we dat de toe­koms­tige bewoners van het al snel te openen zorgho­tel vaak dit soort gezellig­heid mogen meemaken.