Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Stage op het klooster

gepubliceerd: zaterdag, 23 maart 2019

De afgelopen week had Casa Carmeli versterking van een stagiaire. Een leerlinge van HAVO 3 wilt in de toekomst graag verpleegkunde studeren en vond bij de zusters een bijzondere stage­plaats om kennis te maken met het zorgen voor ouderen. Daarbij heeft ze natuurlijk ook een goed beeld gekregen van het kloosterleven.

De stagiaire heeft met de zusters geholpen bij de ouderen, maar ook in de wasserij en was aanwezig bij de gebedstijden. Alles bij elkaar een afwisselende en indruk­wekkende stage.

De zusters waren zeer enthousiast en wie weet, komen er wel vaker stagiaires. Van harte welkom!

tags: Stagehavomiddelbare school