Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Aangepaste mistijden rond Pasen

gepubliceerd: zaterdag, 13 april 2019

Vieringen rond Pasen

In de Paasweek zijn er aangepaste mistij­den, hier­on­der een over­zicht:

 dag   datum   tijd   vie­ring 
donder­dag 18 april 19.30 uur Witte donder­dag - H. Mis met pastoor Van den Hout
vrij­dag 19 april 15.00 uur Goede vrij­dag - Kruis­weg
vrij­dag 19 april 19.30 uur Goede vrij­dag - Plech­tige ge­dach­te­nis van het lij­den en sterven van Christus
zater­dag 20 april 21.00 uur Paas­wake met pastoor Van den Hout
zon­dag 21 april 10.00 uur Paas­mor­gen - H.Mis met pastoor Van den Hout
maan­dag 22 april 10.00 uur H.Mis met Mgr. Hendriks
dins­dag 23 april 8.30 uur H.Mis met pastoor Hendriks
woens­dag 24 april 10.30 uur H.Mis met pastoor Hendriks
donder­dag 25 april 8.30 uur H.Mis met pastoor Hendriks
vrij­dag 26 april 11.00 uur H.Mis met pastoor Hendriks
zater­dag 27 april 9.00 uur H.Mis met pastoor Dijkman