Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Zalig Pasen!

Opbrengst vastenactie

gepubliceerd: zaterdag, 20 april 2019

Namens de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus te Vo­ge­len­zang wensen we u allen een zalig Pasen toe!

De Heer is verrezen! Jubelt en juicht voor Hem die leven geeft!

Daar­naast willen we ie­der­een heel harte­lijk bedanken voor de bijdragen aan onze vas­ten­ac­tie. Onze zusters in Venezuela hebben een moei­lijke tijd achter de rug gehad tij­dens lange stroomuitval. Omdat al het eten bedierf wer­den winkels geplunderd. De zusters durften lange tijd hun huis niet uit.

Op dit moment doet de stroom het weer, en is er iets meer rust in het land, hoewel de situatie na­tuur­lijk nog steeds erg moei­lijk is.

Het verheugd ons te mel­den dat er met deze vas­ten­ac­tie in totaal € 1.891,65 is opgehaald voor onze zuster in Venezuela. Hier­voor onze grote dank! Het meer en deel van dit geld is op dit moment zelfs al bij de zusters. Hiervan zijn ze bezig een put te graven om in eigen drink­wa­ter te kunnen voor­zien. Het stromend water is name­lijk af­ge­slo­ten en al het water moet in flessen gekocht wor­den. Daar­naast zijn er ook plannen om zonnepanelen te installeren om voor­taan eigen stroom op te kunnen wekken.

Het is erg mooi om te zien hoe ie­der­een met onze zusters mee leeft. We zijn een grote familie en zo mogen we elkaar onder­steunen. 

Nogmaals harte­lijk dank!