Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Bijeenkomsten pater Frans Vervooren

gepubliceerd: donderdag, 29 augustus 2019
Bijeenkomsten pater Frans Vervooren

WIE BEN IK? - DIETRICH BONHOEFFER NA 75 JAAR ‘VERZET EN OVERGAVE’

 

In het jaar 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat Dietrich Bonhoeffer werd vermoord (9 april).

Zijn leven en zijn (nagelaten) werk is nog altijd een bron van inspiratie voor hedendaagse

zoekers naar een eigentijdse wijze van christelijk geloven en (oecumenisch) kerk-zijn. In het

werk­schrift BONHOEFFER75 werden zijn gedichten en gebeden in gevangen­schap opnieuw

vertaald en voorzien van herdichtingen en gespreksvragen. De vraag: ‘Wie ben ik?’ (titel

van één van zijn gedichten) is een leidraad. Kick Bras schreef een inleiding in de spiri­tua­li­teit

van Bonhoeffer onder de titel: ‘Voor het leven’. In drie bijeenkomsten beginnen we samen

deze teksten met aandacht te lezen en in vrijheid te delen hoe ze in ieder van ons resoneren.

Destijds 75 jaar geleden waren het turbulente tijden. De tijden zijn nu anders, maar er is

nog altijd een kans op herkenning van het soms adembenemende verlangen in stille hoop.

 

Praktische informatie

Locatie: Klooster Casa Carmeli, Beklsaan 9 te Vogelenzang

Drie woensdag­middagen van 14.00 - 16.00. 11 september, 16 oktober en 20 november.

Aanmelden: lia.magdelijns@casema.nl

Begeleiding door pater Frans Vervooren (karmeliet) vanuit de Karmel­groep "Jordaanstroom"

Bijdrage in de kosten naardraag­kracht (10 euro per bijeenkomst inclusief koffie/thee)