Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Retraite van de zusters

30 november - 8 december

gepubliceerd: zaterdag, 30 november 2019

Van 30 no­vem­ber t/m 8 de­cem­ber zijn de zusters in retraite. Het huis zal dan nog meer in stilte gehuld zijn.

Wilt u contact met ons opnemen, maar kan het ook even wachten? Dan vragen we u om na 8 de­cem­ber te wachten. Harte­lijk dank voor uw begrip!