Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Aangepaste mistijden rond de feestdagen

gepubliceerd: donderdag, 19 december 2019

Rond de kerst­da­gen lopen de dingen altijd een beetje anders dan normaal. Hier­on­der een over­zicht van de vie­rin­gen in de kapel van Casa Carmeli rond de feest­da­gen.

 dag   datum   tijd   vie­ring 
Dins­dag 24 de­cem­ber 2019 21.00 uur Nachtmis
Woens­dag 25 de­cem­ber 2019 10.00 uur Hoog­feest van Kerst­mis
Donder­dag 26 de­cem­ber 2019 12.00 uur Feest van H. Stefanus
Vrij­dag 27 de­cem­ber 2019 11.00 uur Feest van Johannes Evan­ge­list
Zater­dag 28 de­cem­ber 2019 9.00 uur Feest van de HH. Onnozele kin­de­ren
Zondag 29 de­cem­ber 2019
Geen Heilige Mis
Maan­dag 30 de­cem­ber 2019 10.30 uur Zesde dag Kerstoctaaf
Dins­dag 31 de­cem­ber 2019
8.30 uur Oudjaars­dag
Woens­dag 1 januari 2020
10.00 uur Nieuw­jaar, Hoog­feest van
Heilige Maria, Moeder van God

 

Mistijden rond Kerstmis