Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gezegend nieuw jaar!

Opbrengst adventsactie

gepubliceerd: woensdag, 1 januari 2020

Namens de zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart wensen we u allen een gelukkig en gezegend nieuw jaar! We bidden dat u alle zegen van God mag ontvangen en dat u 2020 in gezondheid mag beleven.

Daarnaast willen we u allen, namens onze Braziliaanse zusters, heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage bij onze Adventsactie afgelopen advent. Er is in totaal het geweldige bedrag van € 3.319,25 opgehaald! Daarvoor onze grote dank. Het geld zal rechtstreeks naar de zusters in Brazilië gestort worden.

tags: nieuwjaaradventsactiebrazilie