Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Geslaagde Tuindag

gepubliceerd: zaterdag, 12 maart 2016

Voor de tweede keer is de NLDoet-dag op Casa Carmeli een goed gevulde dag geweest. Er is flink gewerkt in de tuin en ’s mid­dags is er voor zo’n 30 ouderen een high tea geor­ga­ni­seerd door de plaat­se­lijke rotary in onze grote zaal van het Witte Huis.

In de tuin is er o.a. een geheel verborgen pad weer begaan­baar gemaakt, is er een afdakje gemaakt bij het tuinhuisje voor wat schaduw, is het insectenho­tel waterdicht gemaakt met leem, zijn er mei­doorns geplant, is er een heel hoge wigwam gemaakt voor de klein­kin­de­ren van de toe­koms­tige bewoners van het zorgho­tel.

Twin­tig vrij­wil­li­gers, samen met de zusters, hebben dit moge­lijk gemaakt, en zij had­den dit niet kunnen doen zonder het keuken­team, dat hen door de dag heen flink verwende en een heer­lijke lunch heeft ver­zorgd.