Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Geslaagde Tuindag

gepubliceerd: zaterdag, 12 maart 2016

Voor de tweede keer is de NLDoet-dag op Casa Carmeli een goed gevulde dag geweest. Er is flink gewerkt in de tuin en ’s middags is er voor zo’n 30 ouderen een high tea georga­ni­seerd door de plaatselijke rotary in onze grote zaal van het Witte Huis.

In de tuin is er o.a. een geheel verborgen pad weer begaanbaar gemaakt, is er een afdakje gemaakt bij het tuinhuisje voor wat schaduw, is het insectenhotel waterdicht gemaakt met leem, zijn er meidoorns geplant, is er een heel hoge wigwam gemaakt voor de kleinkinderen van de toekomstige bewoners van het zorghotel.

Twintig vrijwilligers, samen met de zusters, hebben dit mogelijk gemaakt, en zij hadden dit niet kunnen doen zonder het keukenteam, dat hen door de dag heen flink verwende en een heerlijke lunch heeft verzorgd.