Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Intreden postulant Sanne

gepubliceerd: zondag, 2 februari 2020

Deo Gratias! Op 2 februari 2020, de dag van het religeuze leven is Sanne bij ons ingetreden en is haar postulaat begonnen. We danken God voor deze moedige stap. Bij haar intreden was een delegatie vanuit ons moederhuis aanwezig, waaronder onze generaal overste, moeder Karla Marija. Wij danken hen voor de vreugde die we als congregatie samen mogen delen als een grote familie over de gehele wereld. Deze familie heeft een nieuw lid mogen ontvangen.

De geest van de Karmel is de geest van gebed, dienst­baar­heid en vreugde in de gemeen­schap. Wij bidden dat zij mag groeien in deze geest en in de vriend­schap met God.

tags: intredenpostulant