Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Video over ons leven

Door scholieren Jakob en Abel

gepubliceerd: zondag, 7 februari 2016

Gewapend met camera en micro­foon kwamen Jakob en Abel op de inkle­ding van zuster Johanna Maria en zuster Maria Goretti filmen en later zijn ze nog een keer op bezoek geweest om wat dieper door te praten over wat het nu betekent om te gaan trouwen met de Heer. De Fran­cis­ca­nen in Am­ster­dam en de Bene­dic­tijnen in Egmond hebben ze ook geinter­viewd. Hier­on­der kunt u het re­sul­taat zien, wij zijn heel tevre­den.

In voor en te­gen­spoed