Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Meeleefweekend

Vrijdag 27 t/m zondag 29 oktober

gepubliceerd: woensdag, 11 oktober 2017

In de maand ok­to­ber vieren we drie grote karmel­hei­ligen:

  • 1 ok­to­ber - Heilige Therese van Lisieux
  • 15 ok­to­ber - Heilige Teresa van Avila en
  • 30 ok­to­ber - Zalige Maria Teresa van de heilige Jozef, de stichteres van onze Carmel D.C.J.

Wij nodigen jou uit om te ontdekken wat deze drie grote vrouwen gemeen hebben, maar ook wat ze ons anno 2017 nog kunnen leren.

Ben je tussen de 17 en 30 jaar? Heb je niks te doen in het laatste weekend van ok­to­ber? Dan ben je van harte welkom van vrij­dag­avond 27 (18.00 uur) - zon­dag­mid­dag 29 ok­to­ber bij ons in het klooster in Vo­ge­len­zang.

In dit weekend eet en bid je samen met de zusters en krijg je zo een beetje een indruk van ons leven.

Aanmel­den via info@carmeldcj.nl

tags: meeleefweekend