Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Eeuwige professie zr. Maria Gratia

gepubliceerd: dinsdag, 11 juli 2017

Op zaterdag 1 juli 2017 mocht zr. Maria Gratia haar eeuwige geloften afleggen in de handen van generaal overste moeder M. Angelina. Het was een feestelijke en gelijk ook historische dag voor de gemeen­schap, voor het eerst sinds het bestaan van de orde werden er eeuwige gelofte afgelegd in de kloosterkapel te Vogelenzang.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.