Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Eeuwige professie zr. Maria Gratia

gepubliceerd: dinsdag, 11 juli 2017

Op zater­dag 1 juli 2017 mocht zr. Maria Gratia haar eeuwige geloften afleggen in de han­den van generaal overste moeder M. Angelina. Het was een fees­te­lij­ke en gelijk ook his­to­rische dag voor de ge­meen­schap, voor het eerst sinds het bestaan van de orde wer­den er eeuwige gelofte afgelegd in de klooster­ka­pel te Vo­ge­len­zang.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.