Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zusters te gast bij talkshow Jeroen Pauw

gepubliceerd: vrijdag, 26 mei 2017

Vier zusters schoven op Hemelvaartsdag aan bij Jeroen Pauw in het gelijknamige actualiteiten­programma. De drie jongste zusters, zusters Hannah, Maria Goretti, Maria Gratia, én moeder-overste Elvira Maria vertellen over hun leven in het klooster in Vogelenzang.