Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zusters te gast bij talkshow Jeroen Pauw

gepubliceerd: vrijdag, 26 mei 2017

Vier zusters schoven op Hemel­vaarts­dag aan bij Jeroen Pauw in het gelijknamige actuali­teiten­pro­gram­ma. De drie jongste zusters, zusters Hannah, Maria Goretti, Maria Gratia, én moeder-overste Elvira Maria ver­tellen over hun leven in het klooster in Vo­ge­len­zang.