Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Jubileumviering congregatie 125 jaar geleden gesticht

gepubliceerd: dinsdag, 2 augustus 2016
Zatlig Maria Teresa Tauscher
Zatlig Maria Teresa Tauscher

Dins­dag 2 au­gus­tus 2016 werd in Regina Carmeli te Sittard het heuge­lijke feit gevierd dat de zalige Maria Teresa Tauscher de con­gre­ga­tie van de Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus stichtte in 1891.

Uit dank­baar­heid droeg Mgr. Frans Wiertz de Pontificale Heilige Mis op in de kapel van de jubilerende zusters.