Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gezamenlijk kerstmaal zorghotel Casa Carmeli

Eerste Kerstdag - 12.30 uur

gepubliceerd: maandag, 23 oktober 2017
Gezamenlijk kerstmaal zorghotel Casa Carmeli

Kerst­mis lijkt nog ver weg, maar we willen nu vast kijken welke bewoners deel zou­den willen nemen aan een ge­za­men­lijk kerstmaal op maan­dag 25 de­cem­ber - Eerste Kerst­dag, tussen de mid­dag (vanaf ca. 12.30 uur).

In een gezellige kerst­sfeer kunnen we dan met elkaar in het restaurant een fees­te­lijk samen­zijn or­ga­ni­se­ren. De kosten hiervan bedragen € 10 per persoon incl. drankjes.

Als u hieraan deel zou willen nemen kunt u ons dat dan laten weten? U bent van harte welkom!

Karin & Ron
John & Arjanne