Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

De zusters op youtube

gepubliceerd: maandag, 20 maart 2017

Elke week krijgen de zusters les in Gre­go­ri­aanse zang. Het zingen van deze stukken blijkt niet altijd even mak­ke­lijk te zijn. Daarom hebben ze eerst geleerd hoe je de noten moet lezen, wat extra aan­wij­zingen betekenen en hoe je nu echt muziek maakt van deze soms vreemd lijkende lijnen.

En als het dan lukt, dan klinkt het ook wel ont­zet­tend mooi in de kapel. Zo nu en dan mogen de bezoeker meegenieten in de mis, maar vanaf nu zijn de zusters ook op Youtube te be­luis­te­ren. De eerste twee stukken van “Schola Casa Carmeli” zijn al online, en we hopen dat er snel meer zal komen. Hou dus ook Youtube in de gaten!

Justus ut palma

Als eerste het Introitus voor het hoog­feest van st. Jozef; Justus ut palma.

Caelitum Joseph decus

En daar­naast ook een hymne voor het hoog­feest van st. Jozef; Caelitum Joseph decus.