Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Scapulierfeest

Zaterdag 14 juli - 14.00 uur - Bezinningshuis Regina Carmeli, Sittard

gepubliceerd: maandag, 23 oktober 2017
Scapulierfeest

Op zater­dag 14 juli 2018 van 14.00 tot 17.00 uur vieren we het Scapulier­feest in Be­zin­ningshuis Regina Carmeli te Sittard. We vieren het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel met Medi­ta­tie, Scapulieropleg­ging en Vespers.

Bijdage in de kosten: € 5 p.p.

Gebed

Wie het scapulier wordt opgelegd en het scapulier of de scapulier-medaille draagt, als een teken van zijn toegewijd zijn aan Maria, zal door haar bij­zon­der beschermd wor­den. Hij maakt deel uit van de grote Karmel­fa­mi­lie en deelt in de gebe­den en ver­diensten van deze Orde van Onze-Lieve-Vrouw.

..., ontvang dit scapulier als een teken van uw toegewijd zijn aan Maria en haar zorg over uw leven. Als lid van de grote Karmel­fa­mi­lie deelt u voor­taan in heel de gees­te­lij­ke rijkdom van deze Orde van Onze-Lieve-Vrouw.

tags: ScapulierRegina Carmeli