Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zusters vernieuwen hun Gelofte

Vrijdag 8 december - 11.00 uur

gepubliceerd: donderdag, 26 oktober 2017
Zusters vernieuwen hun Gelofte

De zusters vernieuwen jaarlijks hun geloften. Dit jaar zal dat gebeuren op vrijdag 8 december, feestdag van de onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd Maria tijdens een eucha­ris­tie­vie­ring waarbij Mgr. Hendriks celebrerant zal zijn. Na afloop van de viering zal hij tevens onze nieuwe website lanceren.

Werken aan de weg

De zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus hebben de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd: in de jaren 2013 / 2014 werden klooster en kapel geheel gerenoveerd. Op 6 april werd het klooster door Mgr. J. Hendriks ingezegend. Aan het eind van de route nam hij ook het nieuwe orgel mee, zodat op de daarop volgende dag het orgel feestelijk bespeeld kon worden door Bert Stolwijk bij de inwijding van de kapel.

Het ene plan was nog niet afgerond en de zusters waren al weer met het volgende bezig. Een plek waar ouderen zelfstand konden wonen met behulp van de thuiszorg en mantelzorg van de zusters. De paviljoens werden omgevormd tot 16 appartementen. De inzegening was 15 augustus 2016 door onze hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks.

Lancering nieuwe website

Nu het werk aan de weg voorlopig even klaar is, volgt nu de renovatie van de digitale weg. De afgelopen maanden is er door Wim Koopman / iMoose en enkele zusters hard gewerkt aan een nieuwe website. Met een druk op de knop zal de bisschop de nieuwe website officieel lanceren.

Programma

11.00 uur: pontificale Hoogmis
daarna: receptie met de lancering van de geheel vernieuwde website

Adres

Kapel van de Zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus

  • Casa Carmeli
    Bekslaan 9
    Vogelenzang

Welkom

Wil u erbij zijn ? Laat het even weten:

tags: geloftenwebsiteHendriks