Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Kruispunt: Het geheim van Casa Carmeli

Aflevering KRO Kruispunt over ons zorghotel

gepubliceerd: zondag, 13 november 2016

‘Op je oude dag naar het klooster.’ Het kan in het dorp Vo­ge­len­zang waar de nieuwe bewoners in de watten wor­den gelegd door de jonge nonnen. In Kruis­punt de missie van moeder-overste Elvira Maria. Ze houdt haar klooster overeind met een miljoenen­pro­ject én ze weet jonge vrouwen aan zich te bin­den die hun leven in het klooster willen door­bren­gen.

Op 13 no­vem­ber 2016 zond KRO in het pro­gram­ma Kruis­punt een do­cu­mentaire uit over ons klooster en ook met name het zorgho­tel. Voor wie het gemist heeft of nogmaals wil bekijken, is het pro­gram­ma te bekijken op de web­si­te van Kruis­punt: