Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Feest Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef gevierd

gepubliceerd: maandag, 30 oktober 2017

We hebben vandaag, maan­dag 30 ok­to­ber, uit­ge­breid het feest van de Zalige Moeder Maria-Teresa Tauscher van de H. Jozef (* 19 juni 1855 - † 20 sep­tem­ber 1938) gevierd in het klooster.

Op 30 ok­to­ber 1888 werd Anna Maria Tauscher van den Bosch gedoopt in de Katho­lie­ke Kerk. We zijn dank­baar voor het werk dat zij heeft gedaan en wat we hier mogen voort zetten.