Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Geslaagde tuinwerkdag

gepubliceerd: zondag, 5 november 2017

De eerste foto’s stromen binnen van een zeer geslaagde tuin­werk­dag. Bij elkaar 40 vrij­wil­li­gers hebben op ons klooster­ter­rein weer ont­zet­tend veel werk verricht en het re­sul­taat mag er zijn!

Heel erg bedankt!Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.