Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Meeleefweekend in de Advent

Roeping, vloek of groot geschenk?

gepubliceerd: zondag, 5 november 2017

Are you ready for the ultimate gift?

Denk je na over roe­ping en wil je graag eens een weekend met de zusters meeleven? In de Advents­periode is er weer een roe­pingen­week­end bij de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus in Vo­ge­len­zang.

Ontdek hoe de zusters zich voor­be­rei­den op het grote feest van kerst, en hoe ieder op zijn manier Jezus mag volgen.

Details

datum: 8 t/m 10 de­cem­ber
tijd: vrij­dag­mid­dag van 17.00 uur
locatie: Casa Carmeli, Bekslaan
aanmel­den: Zr. Elvira Maria
info@carmeldcj.nl
(023) 200 35 34