Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Casa Carmeli bezet door schoolkinderen

gepubliceerd: maandag, 6 november 2017

Groep zes van de sint Fransiscus­school in Benne­broek hield een project over kloosters in de mid­del­eeuwen maar wilde toch ook graag eens een moderner klooster zien.

Na veel vragen en nieuwe kennis hebben de kin­de­ren een kaarsje aan mogen steken bij Jezus, want: “Hij luistert altijd!”Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.