Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Wie is wie

Overzicht van pasfoto’s van zusters, medewerkers en vrijwilligers van ons klooster.


Zr. Elvira Maria
overste
Zr. M. Agnes
Zr. Maria Gratia
Arja de Waal
Interieur verzorgster
Guusje
kloosterhond
Ingrid Piek
tuinarchitecte
Lotte
kloosterhond
Midas
kloosterkat
Oda Lemmens
Hoofd huishouding
Slappie
Kloosterkip
Tineke van der Werff-Veenenbos
Verpleegkundige
Willem Jansen
huismeester
Wim Koopman
webmaster