Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

CarmelDCJ webshop

gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2019

De zusters karme­lie­tes­sen hebben wat nieuws, een webshop! Hier kunt u handgemaakte rozen­kransen vin­den, ansicht­kaarten van het klooster en nog andere zaken. Het is nu nog een klein assorti­ment, maar hou de webshop zeker in de gaten, we hopen op uitbrei­ding!

U kunt de artikelen op laten sturen, of bij de zusters ophalen. Betaling gaat via over­boe­king.

Tot ziens in de webshop!