Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Open kloosterdag

Praktische informatie

gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2019

Aanstaande zon­dag 19 mei is er de open klooster­dag en Maria mei­maand concert op het terrein van Casa Carmeli. Als u bij ons op deze dag op bezoek wilt komen vindt u hier het een en ander aan prak­tische in­for­ma­tie:

 

  • Het pro­gram­ma is vrij toe­gan­ke­lijk, u hoeft zich dus niet van te voren op te geven
  • We ver­wach­ten dat het druk kan gaan wor­den. Helaas is er weinig par­keer­gele­gen­heid op de Bekslaan. Bezoekers kunnen aan de Bekslaan parkeren, maar we adviseren u met de fiets of het OV te komen
  • Op het terrein zullen kraampjes staan waarin de zusters, de Buurt­zorg, een aantal bewoners en onze tuin­vrij­wil­li­gers meer in­for­ma­tie zullen geven over het leven in en om het klooster
  • Het klooster zelf is niet van binnen te bezich­tigen, omdat wij grote waarde hechten aan onze privé plaatsen en ons slot. Het is een ruimte van stilte en be­zin­ning en dat hou­den we graag zo
  • Wel kunt u de zusters ontmoeten en dmv foto’s toch een kijkje krijgen in het leven van de zusters
  • Het pro­gram­ma is doorlopend en start om ongeveer 11.00 tot 16.00
  • Om 14.00 start het Maria mei­maand concert met het jon­ge­ren­koor Faith (aanrader!)
  • Er is tij­dens de open­dag ook gelegen­heid om alle producten uit de webwinkel te zien en aan te schaffen
  • U kunt tij­dens de dag op ons terrein lunchen, er zal een frietkraam aanwe­zig zijn
En daar­naast: Geniet er van en tot zon­dag!