Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Speciaal project in Kroatië

gepubliceerd: woensdag, 14 augustus 2019

Er zijn nieuwe producten be­schik­baar in onze webwinkel. Ditmaal gaat de opbrengst naar een speciaal project in Kroatië.

Onze zusters in Leskovac Kroatië hebben een kinderhuis. Hier mogen kin­de­ren van de rege­ring t/m 18 jaar blijven. Maar de zusters hebben gemerkt dat niet iedere jongere van 18 klaar is om op eigen benen te staan, omdat dit vaak jon­ge­ren zijn zonder ouders, zonder toevluchtsoord. Daarom hebben zij met hulp van de EU een speciaal huis gebouwd waar deze jon­ge­ren op kamers kunnen wonen, kunnen stu­de­ren, en lang­zaam Naar zelf­stan­dig­heid kunnen groeien.

De kin­de­ren in het kinderhuis maken de mooiste dingen om te verkopen. Van de opbrengst kunnen de jon­ge­ren een studie volgen en hun rijbe­wijs halen. Het ge­mid­del­de inkomen van een Kroa­tisch gezin is 700 euro, waarvan gemiddeld 500 uitge­ge­ven wordt aan de bood­schappen. Hierdoor blijft er weinig geld over voor studie of extra dingen.

De opbrengst van alle producten in de cate­go­rie "Kroatië" gaat daarom ook volle­dig naar dit doel!