Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Tot rust komen?

gepubliceerd: woensdag, 9 oktober 2019

We leven in een drukke wereld. Altijd de tele­foon aan, e-mails, WhatsApp en mis­schien een drukke baan en ge­zins­le­ven met een volge­boekte agenda. Er is altijd muziek, altijd geluid, altijd iets of iemand die uw aan­dacht wil.

Juist in deze tij­den is de stilte las­tig te vin­den. Even tot rust komen, tot jezelf en God komen. God vin­den in de stilte. In de stilte staat alles in een heel ander per­spec­tief.

Zou u de stilte willen ontdekken, u bent van harte welkom in een van onze gasten­ka­mers, om uit te rusten, te wan­de­len, te fietsen, te genieten van de stilte op een plekje op ons land­goed of na­tuur­lijk direct bij Hem in de kapel. U kunt onze gebedstij­den bijwonen of gewoon alleen in de kapel zitten. U kunt uw pro­gram­ma zelf indelen, maar ook om hulp vragen aan een van de zusters.

Wilt u bij ons te gast zijn? Neem gerust contact op, of check onze beschik­baar­heid.