Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Feestdag Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef

Maandag 30 oktober - 9.00 uur - Regina Carmeli, Sittard

gepubliceerd: zaterdag, 21 oktober 2017

In tegen­stel­ling tot wat gebruike­lijk is in de katho­lie­ke Kerk, valt de feest­dag van de stichteres van onze con­gre­ga­tie, de zalige Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef, niet op haar sterf­dag, maar op 30 ok­to­ber omdat zij op 30 ok­to­ber 1888 door de katho­lie­ke doop werd opgeno­men in de katho­lie­ke Kerk.

Rondom deze feest­dag or­ga­ni­se­ren de zusters karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus een be­zin­nings­och­tend in Be­zin­ningshuis Regina Carmeli te Sittard.

Pro­gram­ma

9.00 uur: H. Mis, gebed bij het graf, vere­ring van een reliek van M. Maria-Teresa
daarna: koffie/thee, gebak
10.30 uur: Powerpoint-pre­sen­ta­tie door zr. Maria Assunta:
Moeder Maria-Teresa en de bescher­ming van het leven
11.30 uur: Middag­ge­bed